Skal vi lave vores hånd om til et bluff?

En ven af undertegnede, lad os kalde ham Journalisten, spillede en hånd, som han ville høre min mening om.

UTG åbner til 6 på taksten $1/$2 og Journalisten vælger at forsvare i Big Blind med 77.

Floppet er 842r (r’et står for rainbow, dvs. der er ikke et flushdraw). Potten er på $13
Journalisten checker og UTG better 6, som Journalisten kalder.

Turn er Js, der giver et spar flush draw. ($25)
Journalisten checker og UTG better 18, som Journalisten igen kalder.

River er Kx ($61)
UTG better 40. Nu vil Journalisten lave hans hånd om til et bluff og skubbe all in.

———————————————————————————–

Lad os starte med at finde ud af hvad, vores callingrange er. UTG åbner relativt tight, men vi får gode odds på et call i Big Blind, da vi jo allerede har lagt en big blind.

Jeg tror, vi skal kalde med følgende range: JJ-55, AQs-A2s, KJs-KTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, AQo+, som er 143 kombinationer.

preflop

Efter floppet, som er 842r (4eren er i spar), blokerer floppet for nogle af de kombinationer, vi kan have og vi kan kun have 134 kombinationer.

Vores modstander better 6 ind i 13. Dvs. vi skal minimum defende 1 – 6/19 = 68,4%. Læg dertil at hans bluffs har equity mod vores calls (f.eks. to overkort mod vores 87) og derfor ønsker vi at defende op i mod 80%, da boardet også er relativt tørt (et mere dynamisk board vil favorisere spilleren i position).

80% af 134 kombinationer er 107 kombinationer.

flopcallingrange1

Rangen, vi kalder, ser ret stærk ud, JJ-99, 77-66, 8h8s, 8h8c, 8s8c, AQs, A5s, A3s, 76s, 65s, AdJd, AhJh, AsJs, KdJd, KhJh, KsJs, AdTd, AhTh, AsTs, KdTd, KhTh, KsTs, JdTd, JhTh, JsTs, Ad9d, Ah9h, As9s, Td9d, Th9h, Ts9s, Ah8h, As8s, Ac8c, 9h8h, 9s8s, 9c8c, Ad7d, Ah7h, As7s, 8h7h, 8s7s, 8c7c, Ad6d, Ah6h, As6s, Ad4d, Ah4h, Ac4c, Ad2d, As2s, Ac2c, AKo, det er præcis de 107 kombinationer.

Læg mærke til, at vi har et bredt spektre af forskellige hænder også meget stærke.

På turn better vores modstander 18 ind i 25 og vi skal defende = 1 – 18/43 = 58,1%.

Igen giver vi jo hans bluffs equity, så vi defender i omegnen af 65% og da boardet blokerer for nogle af vores kombinationer, kan der nu kun være 101 kombination, dvs. vi defender 66 kombinationer.

Vi har nogle hænder uden showdownvalue, hvorfor vi gerne vil have en shovingrange på turn bestående af value og (semi)-bluffs.

Hvis vi shover her skubber vi 88 og villain skal kalde 70 for at vinde 131, dvs. hans potodds er 34,8% og vi kan altså have 34,8% bluff og 65,2% value.

Problemet med følgende er, at vores range ikke er perfekt polariset, menende at vores value ikke altid er value (vores modstander kan have en bedre hånd) og vores bluffs ikke altid er bluffs (vores flushdraws rammer nogle gange en flush). Det gør ikke så meget, så længe vi er bevidste om, at der er en lille fejlmargin i vores udregninger.

Vi kan sikkert tillade os at bluffe en anelse mere grunden den gode equity vores bluffs har.

De hænder, vi gerne vil bluffe er 3 kombinationer (Ts9s, 7s6s, 6s5s) og umiddelbart tror jeg vi kan nøjes med 4 valuekombinationer, som vil være 2 kombinationer af 88 med spar 8 (vi øger så sandsynligheden for at vores modstander har en “made” hand og ikke et flushdraw = han kalder og vi vinder sandsynligvis med vores set) samt to kombinationer af JJ (vi vil hellere kalde med 88 uden spar end JJ ditto, da vores modstander stort set altid valuebetter river med Jx og lidt mindre ofte gør det med 8x)

turnbluff

Turnshovingrange er altså JdJh, 8h8s, 8h8c, 8s8c, Ts9s, 7s6s, 6s5s = 7 kombinationer.

Nu skal vi finde ud af hvad, vi kalder. Vi skulle defende 66 kombinationer og da vi har skubbet de 7, skal vi finde yderligere 59.

turncalls

Vi vælger ovenstående range at kalde turn med. Vi har en masse nutflushdraws, en del par og så har vi 4 Ace Highs (3 af dem med esset i spar, så vi evt. kan bluffe spar på river).

TT-99, 77-66, JdJc, JhJc, AsQs, AdJd, AhJh, KdJd, KhJh, AsTs, KsTs, JdTd, JhTh, As9s, Ah8h, As8s, Ac8c, 9h8h, 9s8s, 9c8c, As7s, 8h7h, 8s7s, 8c7c, As6s, As5s, Ad4d, Ah4h, Ac4c, As3s, Ad2d, As2s, Ac2c, AsKd, AsKh, AsKc, AcKs = 59 kombinationer.

River blokerer 2 af vores kombinationer og vi har således 57 kombinationer i vores range.

På river skal vi defende 1 – 40/101 = 60,4% af den range, vi kommer til river med. Det giver 34 kombinationer.

Lad os starte med at se om vi kan valueshove nogle kombinationer.

Umiddelbart ligner det, at vi kan valueshove de 2 kombinationer af JJ og så den ene kombination af KJ, vi har. Dvs. 3 stks.

Hvis vi skubber river, skal vores modstander kalde 130 for at vinde 271, dvs. hans potodds er 32,4%. Vi skal derfor have 67,6% valuehands i vores rivershovingrange. Dvs. vi kan have 1,44 bluffkombinationer forudsat, at alle vores valuehænder er reele valuehænder. Det er de ikke, specielt ikke KJ.

Lad os først finde de hænder, vi kalder (altså 34 – 4,44 = 29,56 kombinationer).

Vores callingrange på river bliver så denne:
rivercallingrange
TT-99, 7d7h, 7h7s, 7d7c, 7h7c, 7s7c, AdJd, AhJh, JdTd, JhTh, Ah8h, As8s, Ac8c, 9h8h, 9s8s, 9c8c, 8h7h, 8s7s, 8c7c = 30 kombinationer.

Vi skubber en til to kombinationer af A4s (den blokerer en smule for et set i 4ere. Bemærk, vi skubber ikke sparkombinationer, da vi gerne vil have vores modstander har et busted flushdraw, det betyder ikke helt så meget her, men lidt har også ret).

Vores river shove range bliver derfor:
rivershoves
JdJc, JhJc, KhJh, Ad4d, Ah4h = 5 kombinationer. Læg mærke til, at den ene kombination af 44 skal vi kun skubbe 44% af gangene.

Alt i alt ser vi, at udfra vores analyse, at journalisten lavede en fejl og burde have kaldt i stedet for. Begynder han at skubbe 77 har vi a) enten ikke valuehænder nok eller b) valgt vores bluffingrange for dårligt.

Jeg kommer til at lave en masse analyser (tekst og video) det næste stykke tid, både her og ovre på Facebook.

Ps. Hvad vi skal lægge mærke til er, at det ændrer noget, hvis Journalisten har en tightere eller løsere prefloprange. Den prefloprange, jeg har sat op, er udelukkende den, jeg mener er korrekt, de respektive positioner imellem.

INGEN KOMMENTAR

Læg en kommentar